[TRANS 12.07.10] Seung Gi Vs Hyunjoong Vs Yoochun – Drama Showdown

Go down

[TRANS 12.07.10] Seung Gi Vs Hyunjoong Vs Yoochun – Drama Showdown

Bài gửi by Shun♥Min on Tue Jul 13, 2010 11:59 am

Có m?t cu?c chi?n di?n ra gi?a ba ngôi sao th?n t??ng hàng ??u cùng tu?i

Ca s? Lee Seung Gi,tr??ng nhóm Kim Hyun Joong c?a SS501 và Yoochun c?a
Tohoshinki s? là di?n viên chính c?a b? phim truy?n hình di?n ra trong
th?i gian tháng 8-tháng 9. Lee Seung Gi sinh vào ??u n?m 87,Kim Hyung
Joong và Yoochun sinh cùng n?m 86.

??u tiên,Lee Seung Gi.S? tr? l?i c?a anh trong b? phim gi?a tu?n “My
Girlfriend is a Nine-Tailed Fox” d? ki?n s? phát sóng vào ngày 11 tháng
8 trên SBS. Anh ?óng vai ng??i ?àn ông s?ng chung v?i ling h?n cáo
chính ?uôi (Shin Min Ah) ?ã ???c phá v? niêm phong sau 500 n?m

Cho ??n nay,kh? n?ng di?n xu?t c?a ngôi sao Lee Seung Gi ?ã ???c
công nhân qua nh?ng b? phim truy?n hình c?a anh là “Famous Princesses”
and “Shining Inheritance”. “My Girlfriend is a Nine-Tailed Fox” s? giúp
anh kh?ng ??nh mình ? v? trí nh? m?t di?n viên h?n n?a

Ti?p theo,Kim Hyun Joong,ng??i có vai ?i?n ??u tiên là Yoon Ji Hoo
(Hanazawa Rui) c?a F4 trong “Boys Over Flowers”. Anh ?y s? làm rung
??ng trái tim c?a nh?ng cô gái m?t l?n n?a trong b? phim gi?a tu?n m?i
c?a MBC “Mischievous Kiss.” B? phim này,gi?ng nh? “Boys Overs
Flowers”,c?ng ???c chuy?n th? t? m?t b? truy?n tranh Nh?t B?n n?i
ti?ng,và nh?n v?t mà Hyung Joong s? t?a sáng,gi?ng nh? nhân v?t truy?n
tranh th?c t?.

“Mischievous Kiss” s? do ??o di?n Hwang In Roe th?c hi?n,c?ng là ??o
di?n c?a “Goong”,và s? kh?i chi?u vào tháng Tám sau b? phim “Road
Number One”

Cu?i cùng,Yoochun s? chính th?c b?t ??u ho?t ??ng di?n xu?t c?a
mình vào tháng Chín v?i b? phim truy?n hình c?a KBS "Sungkyunkwan
Scandal". Không gi?ng nhu Lee Seung Gi và Kim Hyun Joong,anh s? không
c?nh tranh cùng th?i ?i?m,nh?ng áp l?c do vai di?n ??u tiên v?n r?t
l?n.cùng v?i Park Min Young, Soong Joon Gi và Yoo Ah-In, Yoochun s? là
m?t ph?n c?a “Chosun Dynasty’s F4”,giúp gi?m b?t gánh n?ng c?a mình

"SungKyunKwang Scandal" ?ã nh?n ???c nhi?u s? quan tâm c? trong n??c và
qu?c t?, và quy?n phân ph?i ?ã ???c bán cho Nh?t B?n ngay c? tr??c khi
b?t ??u quay

Sau b? phim truy?n hình c?a Lee Seung Gi, Kim Hyun Joong và Park
Yoochun k?t thúc.Choi Siwon c?a Super Junior và Changmin c?a Tohoshinki
s? ti?p t?c.Choi Siwon tham gia b? phim “Athena: Goddess of War” c?a
SBS và Changmin thì di?n xu?t trong “Paradise Ranch”

(T/N:Phim gi?a tu?n là nh?ng b? phim vào ngày th? T?-th? N?m,?? c?p ??n
ngày mà chúng phát sóng. “My Girlfriend is a Nine-tailed fox” và
“Mischievous Kiss” ???c phát sóng vào nh?ng ngày này.Trong khi
"SungKyunKwang Scandal" ???c phát sóng vào th? Hai và thú Ba)


Source: [Chosun Online]
Translation credits: ssunsett@tohosomnia.net
Shared by: tohosomnia.net
V-trans by shun

_________________
avatar
Shun♥Min

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 29/06/2010
Age : 22
Đến từ : The place only has me and Minnie♥

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết